Logo gemeentenieuwsonline.nl

Bijeenkomst ouders

RHENEN - Op 22 januari zijn in het Huis van de Gemeente een aantal ouders uitgenodigd die betrokken zijn bij de jeugdzorg.

De avond werd georganiseerd door leden vanuit de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Rhenen. De Adviesraad is er om de burgers te laten participeren in de besluiten van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B&W.

Het doel van de avond was om met elkaar als ouders in gesprek te gaan over de ervaringen die er zijn voor wat betreft de zorg voor en onderwijs aan hun kind(eren). Op deze avond kwamen ervaringen naar voren, zoals:

Kinderen met een beperking die dagbesteding krijgen, maar behoefte hebben om naar school te gaan. Vrije tijd van jeugd met een beperking. Er zijn verschillende activiteiten door ouders zelf opgezet. Het GO-OV. Dat is een GPS-systeem dat gebruikt kan worden bij het reizen met het OV door jongeren met een beperking. Verder: Overprikkeling bij kinderen met hoogbegaafdheid.

Dick van Laar, coach en ouder heeft een presentatie over 'Pesten' gehouden. Hij heeft hier onderzoek naar gedaan op verschillende scholen. Er zijn veel ideeën over pesten. Conclusie was dat je alleen van pesten afkomt, als de oorzaak grondig wordt aangepakt. Een ouder kan een kind ondersteunen door serieus naar het kind te luisteren. School kan pesten tegengaan door onder andere een antipestcommissie in te zetten.

"Ook nieuwsgierig geworden naar wat er deze avond is besproken, mail: secretariaat@adviesraadsociaaldomeinrhenen.nl. Heeft u interesse in de presentatie van Dick van Laar, zijn mailadres is: dick@botdickvanlaarbv.nl."

Meer berichten