Logo gemeentenieuwsonline.nl

Contactgroep volwassenen: Autisme Verbindt!

NEDER-BETUWE - Autisme Verbindt! is een nieuwe contactgroep voor mensen met (een vorm van) autisme uit Neder-Betuwe. We komen één keer per maand samen om verschillende thema's met elkaar te bespreken en ervaringen uit te wisselen.

Het initiatief komt vanuit een aantal inwoners met ondersteuning van Welzijn Rivierstroom. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor: mannen en vrouwen van 21 jaar of ouder met een normale tot hoge intelligentie, die zelf (vermoedelijk) een autisme spectrum stoornis hebben en die behoefte hebben aan contact met andere mensen met autisme. De deelnemers (maximaal acht) komen uit Neder-Betuwe.

De bijeenkomsten zijn op de eerste woensdagmorgen van de maand van 10:00 tot ca 11:00 uur. De start is op 5 februari in Dorpshuis Ochten, Dr van Drielplein 2. De entree is gratis. Drankjes zijn voor eigen rekening. "Wil je meedoen? Neem dan even contact op! Graag voor 29 januari bij anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl of 06 47321364."

Meer berichten