Logo gemeentenieuwsonline.nl
10 december 2019. Kleurrijke Slobbers (Slobeenden) op de Buitenwaai bij Opheusden. (foto: Henk van der Kooij)
10 december 2019. Kleurrijke Slobbers (Slobeenden) op de Buitenwaai bij Opheusden. (foto: Henk van der Kooij) (Foto: Henk van der Kooij)

Kleurrijke Slobbers

OPHEUSDEN - Op 10 december waren er niet alleen tientallen Wintertalingen op de Buitenwaai bij Opheusden te zien, maar ook veertien Slobeenden. Is het mannetje Wintertaling kleurrijk, mannetje Slobeend niet minder!

Door Henk van der Kooij

U ziet er drie op de foto met links een vrouwtje Slobeend. Laatstgenoemde lijkt veel op een vrouwtje Wilde eend, alleen ...de snavel is breed en sterk lepelvormimg. De Slobeend wordt daarom in het Engels ook wel spoonbillduck genoemd. De mannetjes hebben een groene kop, witte borst en prachtige kastanjebruine flanken. Met hun opvallend lange, brede snavel en wat lage ligging vormen de mannetjes op de foto een slobeendenflottielje, een formatie van kleine slagschepen. Maar, wel absoluut vredelievend.

Slobeenden zijn voedselspecialisten. Met de bijzondere lepelsnavel zeven ze voedsel uit het water. Beter gezegd: ze slobberen! Ze zuigen water op aan de snavelpunt en persen het er aan de basis weer uit. Onderweg wordt plantaardig en vooral dierlijk plankton en ander klein spul er uit gezeefd. Slobeenden zijn dus geen arme sloebers, geen arme stakkers. Het zijn heerlijke slobbers.
Wilt u ook van deze eenden genieten? De grootste trefkans heeft u in ons Rivierengebied in het voor- en najaar. Ik heb ze zelf dit jaar nog niet gezien. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Op 7 januari zijn er tien gezien in de Blauwe Kamer bij Rhenen (waarneming.nl). Weet dat ze een voorkeur hebben voor ondiepe wateren.

Meer berichten