Logo gemeentenieuwsonline.nl
Coördinator mentorschap Overijssel Gelderland. (foto: Martien Schoone)
Coördinator mentorschap Overijssel Gelderland. (foto: Martien Schoone) (Foto: Martien Schoone)

Mentor: boeiende vrijwilligersjob met 'bite'

REGIO - De stichting Mentorschap Overijssel Gelderland is in Nederbetuwe/Rhenen e.o. dringend op zoek naar mentoren. Vrijwilligers die zich samen met een cliënt buigen over hun zorg en welzijn. Martien Schoone verzorgt de coördinatie van de mentoren en is een eerste aanspreekpunt in Gelderland, locatie Nederbetuwe/Rhenen e.o.

Op dit moment is hij intensief bezig om een gestructureerd netwerk op te zetten en signaleert hij dat de vraag naar het vrijwillig mentorschap toeneemt. Hij heeft nieuwe mentoren nodig voor zijn cliënten nodig.

Omdat onze mentoren onder andere meekijken in zorgdossiers en aanschuiven tijdens een multidisciplinair overleg om de belangen van een cliënt zo goed mogelijk behartigen, worden ze benoemd door de rechter. "In de praktijk gaat het om belangenbehartiging van kwetsbare cliënten met bijvoorbeeld dementiële klachten, psychiatrische stoornissen of een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat cliënt en mentor matchen, want een vertrouwensband is de basis van goed mentorschap. Een goede begeleiding op meerdere vlakken (scholing, casusbespreking, mentoren overleg) is voor Martien dan ook essentieel.

De inzet van een mentor is echt een meerwaarde voor die kwetsbare cliënt. Hij of zij heeft nu iemand die voor ze op komt. Dat geeft voldoening aan beide kanten en versterkt zeker de band die je samen opbouwt. Goed mentorschap uit zich in een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht.’’

Voor meer informatie M. Schoone, 06 12527895 of mailen naar m.schoone@mentorschapog.nl of info@mentorschapog.nl.

Meer berichten