Logo gemeentenieuwsonline.nl
  • Alles

Ontdek de cultuurhistorische en archeologische geheimen van het Amerongse Bos

zaterdag 17 oktober 13:00 uur

Foto: Cees Keur

RHENEN - De Utrechtse Heuvelrug heeft een lange bewoningsgeschiedenis. Onze voorouders deden de grindgaten en leemkuilen ontstaan op de hellingen van de stuwwallen en legden al lang voor onze jaartelling akkers aan op de plateaus met dekzand uit de laatste ijstijd, de zogeheten raatakkers of Celtic Fields.

Via diverse historische paden trokken onze voorouders over de Heuvelrug. De vele karrensporen uit de late Middeleeuwen getuigen nog van het geploeter door de mulle zandverstuivingen op de top van de heuvelrug of door een smeltwaterdal dat ontstaan is in de laatste ijstijd.

We zien veel boswallen en de schaapsdriften waarover schapen naar de heidevelden op de heuvelrug trokken. We zien dat iedere periode en gebruiker van dit gebied in de afgelopen eeuwen z’n sporen heeft achtergelaten. Recent ontdekten we zelfs nog munitiedepots uit WO II.

De excursie start op 11 en 17 oktober om 13.00 uur vanaf het Informatiecentrum Utrechts Landschap, Veenseweg 8, Amerongen. Parkeren kan bij sportpark De Burgwal. Voor deze wandeling is inschrijven verplicht. Dit kan via de website van Utrechts Landschap: 11 oktober: https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/95505. 12 oktober:https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/95559

De excursie zal ongeveer 2.5 uur duren. Deze excursie is minder geschikt voor mensen die minder goed ter been zijn. We gaan op pad in groepen van ongeveer tien personen per gids. Inschrijving kan voor maximaal twintig personen per datum. We respecteren alle vereiste coronaregels en hanteren de 1,5-meterregel. De excursie zal ongeveer 2.5 uur duren.


deel deze activiteit